Verslag bijeenkomst met KNVB-docent

Donderdag 28 juni jongstleden is er bij DESS een bijeenkomst geweest. Hierbij was KNVB- docent Aart Korenhoff aanwezig om met zoveel mogelijk DESS’ers een start te maken met een plan voor de toekomst van DESS. Ikzelf ben momenteel bezig met de KNVB-opleiding “Hoofd Opleidingen C” en het grootste deel daarvan bestaat uit het opzetten van een plan om het (jeugd)voetbal bij DESS naar een iets hoger niveau te tillen.
Om te bekijken wat de sterke en zwakke punten zijn, waar er kansen liggen en wat wij als vereniging willen met onze club, kwam Aart ons helpen met inventariseren.

Met een mooie opkomst van 25 mensen uit allerlei verschillende geledingen van de club gingen we van start. De eerste vraag aan ons was: Waarom zijn jullie hier met zoveel mensen naartoe gekomen? Wat is jullie verwachting van vanavond? De antwoorden waren divers: Wat houdt die opleiding in? Welke rol speelt Jelle hierin en welke rol hebben de overige aanwezigen? Wat wil de club? Waar gaan we heen in de toekomst? Eén antwoord gold voor iedereen: We zijn hier, omdat we betrokken zijn bij DESS.

Om met het toekomstige plan ergens te komen, is het handig om uit te vinden wat er al goed gaat en wat de minder goede punten van de club zijn:

Wat gaat goed? Wat kan beter?
Alle teams hebben een trainer. Communicatie naar leden en naar buiten toe (o.a. website)
We hebben goed materiaal. Niveau jeugdtrainingen en jeugdtrainers kan beter.
De kantine omzet. Trainingsopkomst (al is dit per team verschillend)
Het is erg gezellig. De organisatiestructuur kan verbeterd worden.
Mannen-, vrouwen- en jeugdvoetbal worden gelijkwaardig behandeld. Vrijwilligersbeleid (weinig mensen doen veel werk, dat maakt de vereniging kwetsbaar)
Veel vrouwenvoetbal
We leven in een hechte gemeenschap.

Omdat je niet alles tegelijk kunt veranderen, werd na overleg besloten dat dit de belangrijkste zaken zijn die we willen aanpakken:

  1. Niveau jeugdtrainingen en jeugdtrainers kan beter.
  2. Vrijwilligersbeleid (weinig mensen doen veel werk, dat maakt de vereniging
    kwetsbaar).
  3. De organisatiestructuur kan verbeterd worden.

Er kwamen meteen een aantal mensen naar voren die zich met één van deze zaken wilden bezighouden en zo werden voorzichtig een aantal werkgroepen gevormd. Inmiddels is de werkgroep die zich bezig houdt met punt 1 afgelopen week voor het eerst bij elkaar gekomen.

Ruud Wiersma, Marco Meilink, Nico Huisman, Ramon Poeze en Jelle van IJperen vormen deze werkgroep en er werd een start gemaakt met het maken van een plan om de jeugdvoetballers van DESS beter te maken. Dit is heel simpel gezegd en er zal nog heel wat tijd overheen gaan eer er een compleet uitgewerkt plan op tafel ligt. Belangrijker nog is dat het plan niet op tafel blijft liggen, maar dat er in de praktijk wat mee gedaan kan worden.

Er kwamen ook heel wat losse ideeën voorbij die we al eerder eens kunnen uitproberen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal dit uiteraard bekend worden. Hou de website dus in de gaten!

De eerste bijeenkomst van de opleiding is ook achter de rug. Samen met 11 andere cursisten en een heel aantal praktijkbegeleiders per cursist ga ik het komende jaar aan de slag om op allerlei gebieden de club vooruit te kunnen helpen. Alle hulp die daarbij wordt aangeboden is welkom, dus als u enthousiast bent geworden van dit verhaal of meer wilt weten, schiet mij dan aan bij DESS of zoek mij op.

Het was in ieder geval goed om te zien dat er op de startavond al 25 mensen waren afgekomen die het beste met DESS voor hebben. Zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer mensen. Zoals opgenoemd bij de sterke punten van onze vereniging: We leven in een hechte gemeenschap!

Jelle van IJperen
06-27598880