In-uit-overschrijvingen s.v. DESS

Dit, helaas anders gelopen, seizoen is alweer bijna afgelopen, dus is de tijd van aan- en afmeldingen en overschrijvingen aangebroken. Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie actueel blijft is het van belang dat alle leden tijdig eventuele wijzigingen doorgeven.

Indien u of uw zoon/dochter wilt stoppen met voetballen bij s.v. DESS dient u dit uiterlijk vóór 31 mei 2024 schriftelijk of via een email door te geven aan de ledenadministratie, te weten:

Frans Klijnsma
Klammeland
7
1654 KH Benningbroek
Email: leden.dess@gmail.com

Het is dus niet voldoende om dit via de trainer, coach of begeleider door te geven. Deze wijzigingen zullen niet in behandeling genomen worden.

Overschrijvingen dienen voor 15 juni 2024 bij de KNVB aangeleverd te zijn. Een overschrijving wordt alleen verleend als de contributie geheel is voldaan.

Ook bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven.

Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij het secretariaat, in de kantine of te downloaden van de DESS website. U kunt de formulieren inleveren bij bovengenoemd adres. Bij overschrijvingen even de oude vereniging en het KNVB nummer vermelden.

Mocht u zich willen afmelden en doet u dit na 31 mei, dan zijn wij genoodzaakt om contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur