Van de Voorzitter (extra)

Beste leden,

Laatst waren een aantal bestuursleden uitgenodigd bij de gemeente Medemblik om te komen praten over de toekomst van alle voetbalverenigingen die zij rijk zijn, waaronder s.v. DESS. Tijdens deze meeting werden alle genodigden (ze hadden de verenigingen slim in drie groepen verdeeld) getrakteerd op diverse spreadsheets waarop de meest angstaanjagende cijfers te zien waren.

Cijfers, waaruit duidelijk op te maken viel, dat alle (uit de nu gemeente Medemblik) voetbalverenigingen het de aankomende jaren financieel zeer zwaar, zo niet, ontzettend zwaar gaan krijgen. Het is zelfs zo erg, dat we er rekening mee moeten gaan houden dat er zware draconische maatregelen genomen moeten gaan worden, willen wij als vereniging nog overeind blijven. Is het zo erg dan? Nee, het is helaas nog erger dan U en wij ons beseffen. De gemeente Medemblik wil geld, veel geld van ons voetbalverenigingen en vind daarnaast dat wij allemaal een veel te lage contributie (voor het gebodene) berekenen.

Had dit voorkomen kunnen worden? Ja en nee. Niet alleen wij, maar ook de gemeente kreeg deze bezuiniging vorig jaar koud op hun dak. En ja, de verenigingen die vroeger zuinig hadden geleefd, mogen nu met hun schatkist uit de ballenkast komen. Want de gemeente Medemblik wil vooral alles harmoniseren, niet vandaag hoor, maar wel al op 1 januari 2015.

We worden rustig gehouden met zalvende woorden, maar als ik mijn collega Voorzitters van de omliggende verenigingen mag geloven, worden de messen daar al geslepen. Dat is eigenlijk best wel logisch, je bent jaren zuinig met je penningen, alles gaat naar wens en dan wordt in het kader van “het wordt allemaal beter, want de gemeenten gaan fuseren, dat is veel goedkoper” dit soort zaken letterlijk door onze (u begrijpt mij zeker wel) geduwd.

A.s. maandag 29 september hebben wij een extra bestuursvergadering ingelast, omdat wij voor 5 oktober met ons standpunt naar de gemeente Medemblik moeten komen en welke optie wij kiezen. We staan weliswaar als club met de rug tegen de muur, maar houden hem wel degelijk recht! Het bestuur gaat trachten om niet alleen een standpunt te verwoorden, maar ook duidelijk te maken dat wat deze gemeente Medemblik wil met harmoniseren, best kan, maar niet binnen de gestelde 6 maanden. Wij komen hier op de jaarvergadering van 17 oktober uiteraard weer op terug. Ik hoop u daar in groten getale te ontmoeten.

Johnny Jacobs