Van de Voorzitter

Beste mensen,

De kogel is door de kerk! De eerder voorgestelde bezuinigingen op de voetbalverenigingen gaan in deze vorm niet door. De motie ingediend door onze dorper Jan van IJzerloo (Gemeente Belangen), Siem Zeilemaker (PWF) en Ed Meester (CDA), kreeg alle andere POLITIEKE partijen, behalve de partij van Ria Manshanden (Groen Links) mee om deze te steunen. Daarnaast hebben de diverse ingebrachte stukken van de verenigingen ALC, DESS, MOC, Opperdoes en Spartanen (en een onderzoek van de KNVB naar het verschil in kunstgras en echt gras) geholpen om de politieke partijen te voorzien van munitie om de gemeenteraad te overtuigen dat het plan terug moet naar de tekentafel. Dat betekent voor onze vereniging even lucht, maar niet dat we stoppen met nadenken. Want regeren is vooruitzien en we zullen nu daadwerkelijk de koe bij de hoorns moeten pakken en gaan bedenken hoe we dit besluit gaan omzetten in daden. Gelukkig heet onze vereniging Door Eendracht Sterk en daar heb ik dan wel vertrouwen in. Jack Stam, voorzitter Spartanen waarschuwde de verenigingen wel voor onderschatting. Het onderhouden en beheren van de sportvelden is namelijk een behoorlijke klus, zij doen dit al jaren zelf en daar mag men echt niet licht over denken. Behalve het veld, zijn ook de andere zaken zoals kleed accommodatie, kantine, verlichting, hekwerk e.d. zaken die onderhouden moeten worden en dat moet uit hetzelfde budget.

Maar even terug naar dit besluit en uitslag van de gemeenteraad, waar ging dit nu ook alweer over?

  1. Dat de voorgestelde bezuiniging van 285.000 euro niet realistisch is, 2. dat de aanleg, vervanging en grootschalige renovaties door de gemeente uitgevoerd blijven worden, 3. de jaarlijkse subsidie zoals voorgesteld van 4230 euro, niet toereikend is, 4. dat harmoniseren te complex is, er zijn zoveel verschillende uitgangspunten, kenmerken van verenigingen, sportvelden (gras en kunstgras) en accommodatie, 5. de verenigingen best het onderhoud willen doen, maar dat dit op de korte termijn geen haalbare kaart is, 6. de verenigingen individueel een eigen tijdspad krijgen om dit onderhoud over te nemen (en niet gedwongen in 3 jaar) en 7. dat de gemeenteraad/ commissie aangegeven heeft dat er maatwerk moet komen per vereniging. En uiterlijk 1 maart 2016 moet het college met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen en bovenstaande punten hanteren.

Men vond wel de wij als 13 verenigingen te afwachtend zijn geweest. Dat is het enige wat mij bevreemdde, want het waren juist de verenigingen die steeds moesten wachten op de wethouder en ambtenaar hoe het nu verder zou gaan. Diverse keren is hier ook naar gevraagd en in tussentijd hebben de verenigingen samenkomsten georganiseerd. Maar dit was dan ook het enige minpuntje wat men geconstateerd had.

Want wat is er nu van tafel?

In het voorstel stond dat als er een veld aan vervanging toe was, dat de vereniging zelf 20% bij moest leggen. Dat is nu van de baan. Er nu een hogere bijdrage per veld komt voor eventuele inhuur van machinerie of loonwerkbedrijf van max. 6000 euro per veld, i.p.v. de eerder voorgestelde 4230 euro. Hier gaat dan wel weer de huur van de velden vanaf. Ook blijft de jeugdsubsidie intact. Overall gezien zijn we content met de uitslag en is het stipje aan de horizon toch weer wat helderder en groter. Verdere informatie over dit thema zal ik plaatsen op onze website www.svdess.nl onder het kopje historie en toekomst. Ook zijn de besluiten terug te lezen op de website van de gemeente en zijn van alle vergaderingen over dit onderwerp TV beelden welke teruggekeken kan worden.

Dit zeggende, wens ik u namens het bestuur allemaal fijne feestdagen toe!

Johnny Jacobs