Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) 27 oktober 2022

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) die plaatsvindt op donderdag 27 oktober 2022. Het financiële jaarverslag zal voor de vergadering beschikbaar worden gesteld. In de bijlagen de Agenda, het Rooster van aftreden en de Notulen van de laatst gehouden JALV.

Wij zijn blij dat we de JALV eindelijk weer kunnen organiseren.

Wij verwachten een grote opkomst van leden, ouders van leden en andere belangstellenden. Tot de 27e!

Het Bestuur

Agenda JALV 2022

Rooster van aftreden 2022

Notulen JALV 2019