Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) 24 oktober 2023

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) die plaatsvindt op dinsdag 24 oktober 2023. Het financiële jaarverslag zal voor de vergadering beschikbaar worden gesteld. In de bijlagen de agenda, het rooster van aftreden en de notulen van de laatst gehouden JALV.

Wij verwachten een grote opkomst van leden, ouders van leden en andere belangstellenden. Tot de 24e!

Het Bestuur

Agenda JALV 2023

Rooster van aftreden oktober 2023

Notulen JALV 2022