Uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 25-10-2018

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op donderdag 25 oktober 2018. Het financiële jaarverslag zal voor de vergadering beschikbaar worden gesteld. In de bijlagen de Agenda en het rooster van aftreden.

Wij verwachten een grote opkomst van leden, ouders van leden en andere belangstellenden. Tot de 25e!

Het Bestuur

Agenda JALV 2018

Rooster van aftreden