Toekomst voetbalvereniging DESS door harmonisering onzeker 

Verslag inspraakavond commissie samenleving 15 oktober 2015

Geachte aanwezigen & commissie samenleving

Harmonisatie? Wat is nu precies harmonisatie. Om hier achter te komen heb ik even de Dikke van Dale erbij gepakt. Hierin staat: Harmoniseren; tot een goed samenklinkend óf samengaand geheel maken………met zoveel verschillen en individuele afspraken tussen oude gemeenten en verenigingen een bijna onmogelijke opgave. Toch staan we nu hier…gedwongen…

Fuseren, wie kent dat woord eigenlijk niet? Wijzelf zijn ontstaan door de clubs SVV en BVV, in 1929 uiteindelijk gefuseerd tot DES. De gemeente Medemblik heeft sinds haar eigen fusie met andere gemeentes, in 2012/13 de opdracht meegekregen om te bezuinigen op de sport, en dan met name op de veldvoetbalverenigingen. Dit, omdat er door de raad besloten werd dat dit geen gemeentelijke kerntaak meer was en ook de subsidie werd teruggeschroefd. Over de leefbaarheid die achterblijft in de verschillende dorpskernen, wordt nauwelijks gerept.

Vandaag, 15 oktober 2015 gaat er na 2 jaar soebatten waarschijnlijk een besluit vallen die deze leefbaarheid in de dorpskernen de komende jaren enorm negatief gaat beïnvloeden. Een door ons ingediend en goed onderbouwd plan (wij noemen het Scenario 1a), bedacht door een denktank uit het dorp met bestuursleden, vrijwilligers en verschillende bewoners/ ondernemers, heeft blijkbaar tot voor kort nimmer eerder de commissie en/of raadsleden bereikt. Wel zijn de voordelen die er zijn voor de gemeente (onderhoud door vrijwilligers uit het dorp) in dit voorstel behouden gebleven. Ook hadden wij aangegeven dat een grasvoetbalveld duurder in onderhoud is dan een kunstgrasveld (scheelt zo’n 20%, zie rapport KNVB), hier is niets van in het voorstel terug vinden. De nádelen voor de gemeente (wij hadden gevraagd om ons tegemoet te komen met een bedrag van om en nabij een bedrag van 90.000 euro) waar wij dan machines en andere zaken voor konden aanschaffen, is niet terug te vinden, waardoor ons plan gewoon niet meer uitvoerbaar is. Want we hebben het dan nog helemaal niet gehad over het vinden, behouden van vrijwilligers die het volledige onderhoud moeten gaan overnemen. Of over het inhuren van specialisten, om zo de kwaliteit van het gras te kunnen blijven waarborgen.

In maart 2014 leek het in elk geval nog niet zo ver (zie ook krantenartikel NHD) en kon er mijnsinziens nog wel constructief mee worden gedacht door de verenigingen, althans zo werd steeds de indruk en misschien wel illusie gewekt.

Want ondanks bijeenkomsten met alle verenigingen in Opperdoes, Benningbroek en Wognum is er nauwelijks een constructieve, werkbare en uitvoerbare reactie gekomen op alle aangedragen ideeën. De messen zijn blijkbaar inmiddels geslepen, want door nu de commissie (en straks dus ook de raadsleden) onjuiste, misleidende en niet geïndexeerde cijfers die in dit voorstel genoemd worden te verstrekken, lijkt het erop dat op deze manier het voorstel op een onzorgvuldige manier erdoor gedrukt gaat worden. Enigszins begrijpelijk, want het eerder in 2013 bekend gemaakte tijdspad is reeds overschreden. Toch zouden wij de beslissers willen adviseren, om de bedenkers nog een keer terug te sturen naar de tekentafel. Want er zijn of zullen vanavond nog meer punten worden opgenoemd door andere verenigingen, waarom het voorstel in deze vorm, nog niet kan worden goedgekeurd.

Tot besluit heb ik aan u nog vier vragen:

Vraag 1. Wat vind u en de raad van ons uitgebreide en onderbouwde voorstel, wat zouden wij daarin eventueel aan moeten passen?

Vraag 2. Stel, scenario 3 wordt bewaarheid, Sportcomplex sluiten. Mocht het dan tot een fusie met bv ALC komen, heeft de gemeente dan wel direct genoeg geld om ons te faciliteren? Oftewel, een nieuw complex a la FCM, Sporting Andijk c.q. SEW, prachtige nieuwe accommodaties met kunstgrasveld(en) en een trainingsveld. Wordt er wel met dit scenario rekening gehouden? Komt hier of is hier een apart potje voor?

Vraag 3. Kunt u eigenlijk wel een beslissing nemen over dit huidige voorstel, met de feitelijke wetenschap dat er oude tabellen, onjuiste cijfers en er bij dezelfde cijfers al helemaal geen indexatie is toegepast?

Vraag 4. Wat gaat er gebeuren, als u in de toekomst bemerkt dat sommige verenigingen financieel voordeel trekken uit deze nieuw ontstane situatie. Vind er dan weer een harmonisatie ronde plaats en/of wordt dit voordeel verdeeld onder de verenigingen die verlies lijden? Wordt er bij harmoniseren ook aan rente van de uitstaande leningen gedacht? (Allemaal dan bijvoorbeeld 0%?)

Dank u wel voor uw aandacht.

Namens het bestuur van de sportvereniging DESS,

Johnny Jacobs, voorzitter