Toekomst van s.v. DESS

Beste DESS-ers,

Komend seizoen ga ik een opleiding volgen bij de KNVB. Deze opleiding heet “Hoofd Opleidingen C” en houdt in dat ik allerlei zaken ga leren over het opzetten en begeleiden van een jeugdafdeling bij een voetbalclub. Een van de dingen is het bedenken van een grote lijn waaraan we met z’n allen gaan werken. Waar willen we heen met (de jeugd van) DESS? Zo goed mogelijk presteren? Zoveel mogelijk evenementen voor de jeugd op voetbalgebied? Een zo veilig mogelijk sportklimaat creëren? Er zijn legio mogelijkheden.

Tijdens het intakegesprek voor deze opleiding stelde de KNVB-docent voor een bijeenkomst te houden met zoveel mogelijk mensen van onze club om te bekijken waar we nu staan en welke kant we op willen. Het is namelijk niet de bedoeling dat ik in mijn eentje de richting van de club ga bepalen, maar dat we dat met z’n allen gaan bedenken. We zullen het tenslotte ook met z’n allen moeten gaan uitvoeren. KNVB-docent Aart Korenhoff zal op donderdag 28 juni om 19.30 bij DESS aanwezig zijn om deze bijeenkomst te begeleiden. Ik wil jullie hierbij uitnodigen ook te komen en mee te denken over de toekomst van DESS. Verder wil ik jullie vragen dit ook te vertellen aan andere mensen die bij de club betrokken zijn, zodat we van alle kanten mensen mee kunnen nemen in ons plan. Niet alleen trainers en coaches, maar ook kantinevrijwilligers, bestuursleden, spelers, sponsors, supporters, ouders en alle andere personen die iets van DESS vinden zijn van harte welkom.

Voor vragen hierover mag je me altijd aanspreken of bellen.

Groeten van
Jelle van IJperen (06-27598880)