In-uit-overschrijvingen s.v. DESS

Het seizoen is alweer bijna afgelopen, dus ook de tijd van aan- en afmeldingen en overschrijvingen. Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie actueel blijft is het van belang dat alle leden tijdig de wijzigingen doorgeven.

Indien u of uw zoon/dochter wilt stoppen met voetballen bij s.v. DESS dient u dit uiterlijk voor 31 mei 2019 schriftelijk of via een email door te geven aan de ledenadministratie, te weten:

Frans Klijnsma
Klammeland 7
1654 KH Benningbroek Email: leden.dess@gmail.com

Het is dus niet voldoende om dit via de trainer, coach of begeleider door te geven! Deze wijzigingen zullen niet in behandeling genomen worden.

Overschrijvingen dienen voor 15 juni 2019 bij de KNVB aangeleverd te zijn. Een overschrijving wordt alleen verleend als de contributie geheel is voldaan.

Ook bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven.

Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij het secretariaat, in de kantine of bij bestuursleden. U kunt de formulieren inleveren bij bovengenoemd adres. Bij overschrijvingen even de oude vereniging en het KNVB nummer vermelden.

Mocht u zich willen afmelden en doet u dit na 31 mei 2019, dan zijn wij genoodzaakt om contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen.

Met vriendelijke groet,
Frans Klijnsma