Opening “Het C Veld”

Beste mensen,

Het was zaterdag 4 juni 2016 eindelijk zover. De officiële opening van ons eigen kunstgras boarding veldje waar veel vrijwilligers bijna een jaar aan hebben gewerkt.

Vanaf 15:00 uur werden de uitgenodigde vrijwilligers en sponsoren verwelkomd door Jan Peter Bos, Tom Beuker en ondergetekende. Het was een prachtige dag, de hitte in de bestuurskamer was (mede door de spanning) naar zeer hoge temperaturen gestegen. Gelukkig liep het dagprogramma voor de jeugd met ouders goed op schema en mochten wij om 15:30uur de wethouder Samenleving (en Sport) van de gemeente Medemblik mevrouw Joset Fit ontvangen en na een korte introductie, nam zij het woord.

In haar speech gaf zij aan dat dit veldje symbool stond van wat je als kleine vereniging kan bereiken mits we als gemeenschap de schouders eronder kunnen zetten. De naam Door Eendracht Sterk in de naam DESS is hier ook zeker van toepassing. Tevens meende zij dat dit veldje een stimulans is voor de dorps jeugd om te sporten en bevorderlijk voor het motoriek c.q. techniek. Zij hoopte dat hier over een paar jaar bij het eerste elftal de vruchten van zullen worden geplukt. Hierna nam zij plaats bij het te onthullen naambordje.

foto Yvette Vlaar

De winnaar(s) van de prijsvraag om een naam voor dit veldje te verzinnen waren geworden; MB1. Deze meiden waren daarom ook allemaal aanwezig om samen met wethouder Fit het naambordje te onthullen. Dat ging gepaard met een korte, maar sierlijke ruk aan de Nederlandse vlag.

En daarmee was de koek nog niet op. De man die zijn initialen in het naambordje verwerkt zag staan, Cor Vlaar nam ook nog even het woord, bedankte alle mensen (ook die niet bij de onthulling aanwezig konden zijn) voor hun hulp en steun, nam ineens een korte sprint, om terug te komen met een grote bos bloemen voor zijn vrouw Riet. Met gevoel vertelde Cor aan iedereen dat hij, nu het veldje klaar was, weer wat meer tijd heeft voor haar. Onder luid gejoel en applaus overhandigde Cor de bos bloemen.

Foto Yvette Vlaar

Na dit prachtige gebaar, werd de officiële aftrap en opening verricht door de meiden B junioren, die tot hun verrassing ook hun elftalnaam in het bordje verwerkt zagen staan. Rest mij nog te zeggen dat Yvette Vlaar alle foto’s heeft gemaakt, om dit heugelijke feit vast te leggen. Dit omdat de fotograaf van het NHD op het allerlaatste moment helaas verhinderd was. Yvette, daarvoor hartelijk dank!

Namens het bestuur wens ik u allen alvast een prettige vakantie,

Johnny Jacobs

https://www.medemblik.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel_in_Medemblik/Nieuwsberichten/Juni_2016/Boardingveld_voor_DESS