Nieuws van het bestuur

Beste Desser

Ongeveer een jaar geleden ben ik benaderd door het bestuur met de vraag of ik de functie van
voorzitter van Vincent Vermeulen zou willen overnemen. Wij hebben toen met elkaar
gesproken en zijn uiteindelijk tot de volgende afspraak gekomen: Ik zou meelopen naast
Vincent om te proeven en te ervaren wat er allemaal leeft binnen de vereniging met de
intentie om met de jaarvergadering van oktober 2012 aan te treden als voorzitter.
Zoals de meeste mensen weten hebben Wilma en ik samen een assurantiekantoor in de
voormalige Rabobank bij ons op het dorp. Vorig jaar november/ december kregen wij de
gelegenheid om ons bedrijf uit te breiden middels een aankoop van een portefeuille. Dit
hebben wij toen ook gedaan.

Hierdoor zijn onze werkzaamheden dusdanig druk geworden dat ik, in goed overleg met het
thuisfront, nu de keuze heb gemaakt om af te zien van het voorzitterschap van SV DESS.
Zoals het er nu naar uit ziet vragen de werkzaamheden op ons bedrijf dusdanig veel tijd en
energie dat ik het zelf niet verantwoord vind om de functie van voorzitter van de SV DESS te
aanvaarden.

Inmiddels heb ik het bestuur geïnformeerd en het leek mij gepast om
middels deze weg ook een uitleg te geven aan de achterban. Wel zal ik, zo
goed mogelijk ,de ondersteuning als assistent van de voorzitter vormgeven
tot de jaarvergadering van oktober.

Uiteraard blijf ik wel in beeld voor de diverse hand en span diensten als vrijwilliger.
Namens het bestuur wil ik wel de oproep plaatsen aan onze leden om, indien u zich geroepen
voelt, uzelf te melden voor deze functie want als wij met z’n allen wekelijks gebruik willen
maken van de faciliteiten van onze vereniging zullen er toch mensen nodig zijn die de kar
trekken.

Ik hoop dat u begrip heeft voor mijn besluit en uiteraard kunt u mij regelmatig terugvinden
langs en tussen de lijnen bij onze prachtige vereniging.

John Keesom