Nieuws van de Voorzitter

In deze Van de Voorzitter voor de nieuwsbrief blik ik graag even kort terug op het afgelopen jaar, want ook hier geldt weer het cliché, wat gaat de tijd snel.

Het jaar is voorbijgevlogen. Een jaar met als voornaamste gebeurtenis, ons 90-jarig jubileum. In de voetbalweek hebben wij hier uitgebreid bij stil gestaan en hebben we met z’n allen naast gevoetbald, voornamelijk op de vrijdag – en zaterdagavond, feest gevierd. En het was heel erg gezellig. We kunnen er met een goed gevoel op terug kijken.

In mijn nieuwjaarspeech zal ik de gebeurtenissen van afgelopen jaar nog eens de revue laten passeren. Ik hoop jullie dan ook allemaal te verwelkomen tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging hiervoor ontvangen jullie binnenkort.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om jullie mede namens de andere bestuursleden gezellige kerstdagen en een gezond, liefdevol en sportief 2020 toe te wensen. Geniet er van.

Persoonlijk wil ik tot slot stil staan bij het volgende. We kennen allemaal wel mensen voor wie het afgelopen jaar niet zo lekker is gelopen. Voor hen en hun geliefden spreek ik de wens uit dat 2020 een jaar zal zijn waarin het tij keert en de toekomst weer zonnig tegemoet kan worden gezien.

Ruud Wiersma