Nieuwe leden

Ledenadministratie 2017-2018

Het seizoen is alweer bijna afgelopen, dus ook de tijd van aan- en afmeldingen c.q. overschrijvingen. Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie actueel blijft is het van belang dat alle leden tijdig de wijzigingen doorgeven.

Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar via de website, bij het secretariaat, in de kantine of bij bestuursleden. U kunt de formulieren inleveren bij onderstaand adres. Ook bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven.

Mocht u of uw zoon/dochter willen stoppen met voetballen bij s.v. DESS, dan dient u dit uiterlijk vóór 31 mei 2017 schriftelijk of via een email door te geven aan de ledenadministratie, te weten:

Frans Klijnsma

Klammeland 7

1654 KH Benningbroek

Email: leden.dess@gmail.com

Het is dus niet voldoende om dit via de trainer, coach of begeleider door te geven. Deze wijzigingen zullen en kunnen niet in behandeling genomen worden.

Overschrijvingen dienen vóór 15 juni 2017 bij de KNVB aangeleverd te zijn.

Let op! Een overschrijving wordt alleen geaccepteerd en verleend als de contributie bij de oude vereniging in zijn geheel is voldaan. (Er kan dus niet worden overgeschreven bij een contributieachterstand)

Mocht u zich willen afmelden en doet u dit ná 31 mei 2017, dan zijn wij genoodzaakt om de volledige contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen.

Met vriendelijke groet,

Frans Klijnsma

ledenadministrateur