Ledenadministratie 2015-2016

Het seizoen is alweer bijna afgelopen, dus ook de tijd van aan- en afmeldingen en overschrijvingen. Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie actueel blijft is het van belang dat alle leden tijdig de wijzigingen doorgeven.

Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar via de website, bij het secretariaat, in de kantine of bij bestuursleden. U kunt de formulieren inleveren bij onderstaand adres.

Ook bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven.

Indien u of uw zoon/dochter wilt stoppen met voetballen bij s.v. DESS dient u dit uiterlijk vóór 31 mei 2015 schriftelijk of via een email door te geven aan de ledenadministratie, te weten:

Charlotte Admiraal

Westerstraat 78

1655 LD Sijbekarspel.

Email: leden.dess@gmail.com

Het is dus niet voldoende om dit via de trainer, coach of begeleider door te geven. Deze wijzigingen zullen en kunnen niet in behandeling genomen worden.

Overschrijvingen dienen vóór 15 juni 2015 bij de KNVB aangeleverd te zijn. Let op! Een overschrijving wordt alleen geaccepteerd en verleend als de contributie bij de oude vereniging in zijn geheel is voldaan.

Mocht u zich willen afmelden en doet u dit ná 31 mei 2015, dan zijn wij genoodzaakt om contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Admiraal