Jaarvergadering op vrijdag 23 oktober

Beste leden,

Op de bestuursvergadering van afgelopen 8 september is besloten om de jaarlijkse algemene leden vergadering (JALV) te organiseren op vrijdagavond 23 oktober, inloop vanaf 20:00uur, aanvang 20:45uur. Dit late tijdstip is bewust gekozen zodat de damesselectie met trainer Nico Huisman ook nog aan kunnen schuiven na deze veldtraining.

Er vind een belangrijke wisseling plaatsvinden in het bestuur. Zowel Marleen Kistemaker als Charlotte Admiraal treden af, Marleen stopt na 2 jaar als secretaris en Charlotte gaf een jaar geleden al aan, na 3 seizoenen als ledenadministrateur te stoppen. Er heeft zich voor de functie van secretaris 1 kandidaat en voor de functie van ledenadministratie zelfs twee 2 gegadigden aangemeld. Wie dat zijn houden we nog even voor ons, maar de daadwerkelijke invulling zal binnenkort bekend worden gemaakt. Verder willen we als bestuur voorstellen om de functie van sponsorzaken officieel toe te voegen aan het bestuur, aangezien dit een steeds belangrijk wordende factor wordt en is voor een club of vereniging. Jan Peter Bos doet dit op dit moment met verve en wil zich hiervoor dan ook als kandidaat beschikbaar stellen. Voor de bestuursfunctie bestuurslid Jeugdzaken is nog geen aanmelding geweest, zodat ondergetekende dit wederom voor een jaar op zich neemt.

Mocht u ook interesse hebben in een kleine taak of functie (dit hoeft trouwens geen bestuursfunctie te zijn), dan kunt u dat natuurlijk aangeven en zullen we met u in gesprek gaan. Mochten er twee of meer kandidaten zijn voor één functie zal er door de aanwezige leden gestemd gaan worden. Trouwens voor de bestuursfunctie Jeugdzaken is er nog steeds geen officiële opvolger gevonden, dus zal ondertekende deze taak weer voor een jaar waarnemen.

Een agenda voor de jaarvergadering zal ook binnenkort via de digitale Odessa en op de website worden gepresenteerd. U kunt uw punten inbrengen welke besproken kunnen worden op de jaarvergadering. Dit kan tot en met 18 oktober. Meld dit via onze secretaris secretariaat.dess@gmail.com

Ik hoop u allen in grote getale op de JALV te ontmoeten!

Namens het bestuur,

Johnny Jacobs

sp116 voorzittershamer