Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering – 25 oktober 2018

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vind plaats op donderdag 25 oktober 2018 om 20:30. Wij hopen dat u met grote getallen aanwezig bent. De agenda en overige stukken worden zo snel mogelijk op de website geplaatst.

De notulen van de vergadering van vorig jaar zijn te vinden via onderstaande link:
Notulen JALV 2017