Indeling jeugdteams: Hoe werkt dat eigenlijk?

De jeugdcommissie is al een tijdje bezig met de teams voor volgend seizoen. Ieder jaar is het weer een pittige klus om alle teams zo goed mogelijk in te delen. Tot en met 15 juni kunnen spelers zich uitschrijven of van club wisselen. In de week daarna zullen de teamindelingen op de website van DESS worden geplaatst. Hieronder een inkijkje in de manier waarop wij tot de indelingen komen.

We hebben te maken met een aantal regels. De belangrijkste regel gaat over de leeftijdsgrenzen voor de teams. De KNVB heeft per teamcategorie (JO9, JO10, JO11, enz.) een geboortejaar als grens gesteld. Zo horen spelers voor een JO9-team geboren te zijn in 2010. Of een speler geboren is op 1 januari 2010 of 31 december 2010 maakt niet uit. Spelers die jonger zijn mogen ook in dit team uitkomen. Spelers die te oud zijn in principe niet. De KNVB heeft hiervoor echter een dispensatieregeling ingesteld. Per team mogen een aantal spelers meespelen die 1 geboortejaar te oud zijn. Voor teams t/m JO12 zijn dit 2 spelers, voor teams vanaf JO13 3 spelers.

DESS is een kleine vereniging, waarbij we niet altijd genoeg spelers hebben uit één geboortejaar om een team vol te krijgen. Hierdoor zijn we genoodzaakt te schuiven met spelers. Welke spelers worden doorgeschoven, wordt bepaald door de jeugdcommissie. Als zij een idee hebben over het doorschuiven van spelers, overleggen ze met de trainers/coaches van de betreffende teams.

De jeugdcommissie kijkt bij het doorschuiven naar de volgende punten: de voetbalkwaliteiten, de leeftijd, het sociale aspect. In deze volgorde wordt besloten in welk team een speler het best past. Ook bij het doorschuiven van spelers tijdens het seizoen (meestal rond de winterstop) is dit de manier van werken.

Komend seizoen wordt er voor het eerst gewerkt met 3 verschillende soorten teams. In het schema hieronder is te zien hoeveel spelers er in een team zitten en hoe groot hun speelveld is. Alle teams ouder dan JO13/MO13 spelen ook 11:11 op een heel veld. Voor meisjesteams en jongensteams gelden dezelfde regels wat aantal spelers, spelvorm en veld betreft.

Competitie:                            Spelvorm:                  Veld:

JO8                                         6:6                               Kwart veld

JO9                                         6:6                               Kwart veld

JO10                                       6:6                               Kwart veld

JO11                                       8:8                               Half veld

JO12                                       8:8                               Half veld

JO13/MO13 en ouder             11:11                           Heel veld

Voor vragen kunt u ons altijd benaderen,

De jeugdcommissie:
Anita van Arem 0229-599033
Ruud van Leeuwen 06-50126022
Jolanda Karsten 06-36100472
Jelle van IJperen 06-27598880