HELP ONS UIT DE BRAND!!!

Inmiddels heeft er al een aantal maal een oproep in de Odessa gestaan voor vrijwilligers. Dit heeft een aantal enthousiaste reacties opgeleverd. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Onderstaande taken moeten echter nog worden opgepakt. Met ingang van het nieuwe seizoen worden ze niet meer uitgevoerd. Het is dus erg belangrijk die iemand het stokje overneemt. Voor drie de taken geldt dat er voldoende mensen zijn die het werk willen doen. Er zal alleen iemand een planning moeten maken. Wie helpt ons uit de brand!

Kantinezaken
Deze persoon dient in het bezit zijn van een Horeca-diploma of Sociale Hygienë diploma. Hij of zij regelt de vrijwilligers achter de bar, voor de zondag en beheert de kassa. Tevens ben je het aanspreekpunt voor de mensen die deze zaken voor de zaterdag regelen.

Schoonmaken
Het coördineren van de schoonmakers en aanspreekpunt zijn daarvoor.
Op zondag avond wordt er schoongemaakt van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur, door 3 personen. Op woensdag door 2 personen, ongeveer een half uur.
Er zijn schoonmaaksters die het zelf onderling regelen. Je moet alleen in de gaten houden of er extra wedstrijden of bijv bijeenkomsten in de kantine worden gehouden. Dit dan aan de schoonmaaksters doorgeven.
Je hoeft er dus niet altijd bij aanwezig te zijn!

ANDERE REGELING SCHOONMAKEN KLEEDKAMERS

Kleedkamers schoonmaken
We gaan komende seizoen met een nieuw systeem beginnen. Dit omdat er tijdens de schoonmaakavonden regelmatig te weinig spelers van het team komen.

Wat gaan we doen:
Ieder team moet 2 personen leveren, welke van te voren bij naam in de Odessa staan. Als deze personen niet kunnen, moeten ze een ander regelen. Zo niet dan krijgen ze een boete van € 25,–. Er zijn 6 teams, dus in totaal 12 personen. Zij kunnen ook andere klusjes aanpakken. Zoals buiten vegen.

Gezocht:
Dus iemand die deze taak op gaat pakken, moet de lijsten maken met deze personen. En de schoonmaak avonden bepalen. Het gaat dus om een lijst en daarnaast het aanwezig zijn op de schoonmaakavonden. Normaal worden de kleedkamers 1 keer per maand uitgebreid schoongemaakt.