Wat gebeurt er allemaal bij DESS achter de schermen?

Sinds het begin van dit seizoen volg ik een opleiding bij de KNVB. Er is al eerder over geschreven op deze website en inmiddels is het de hoogste tijd voor een update.
Het doel van de opleiding is het verbeteren van de jeugdafdeling van DESS. Vaak wordt dan meteen gedacht aan het niveau waarop teams actief zijn. Het is vanaf het begin niet het ultieme doel geweest om ervoor te zorgen dat DESS-teams op een heel hoog niveau komen te spelen. Natuurlijk zou dat mooi zijn, maar het is niet iets waar we vol op gaan inzetten.

Er is een werkgroep geformeerd die een aantal stappen heeft gezet. De werkgroep bestaat uit Ruud Wiersma, Nico Huisman, Marco Meilink, Ramon Poeze en Jelle van IJperen. Deze groep heeft eerst gekeken waar de club nu staat, wat de plus- en minpunten zijn en wat er als eerst verbeterd kan gaan worden. We kwamen tot een heel aantal zaken dat beter zou kunnen en ook veel dingen die we al goed voor elkaar hebben. Het punt dat werd uitgekozen om vanaf nu aan te pakken heeft te maken met de bestaande situatie bij de DESS-jeugd (jongens). We hebben nu mini’s, JO8, JO9, JO11, JO12 en JO14. Daarna stopt het qua jongensteams. Het volgende team wat er volgt is DESS 2. Dat gat is groot en bij dit punt hebben we een aantal actiepunten bedacht.

We kwamen al pratend op het hoogtepunt van ons seizoen: De Voetbalweek. Tijdens deze week mengt de gehele club. Vooral op zaterdag is de hele club aanwezig aangevuld met veel oud-leden, potentiële nieuwe leden, ouders en andere belangstellenden. Leden uit verschillende teams leren elkaar kennen en iedereen wil erbij zijn. Met die gedachte en die sfeer denken wij op termijn jeugdleden langer vast te kunnen houden bij DESS en het gat te verkleinen wat er nu is tussen het oudste jeugdteam en de selectie.

De sfeer van de voetbalweek zouden we als club veel vaker willen hebben. Nu is het onbegonnen werk om het hele jaar één groot hoogtepunt te laten zijn, maar de sfeer van teams die mengen en iedereen die erbij wil horen, willen we wel proberen uit te breiden door middel van onze actiepunten:

 1. Wedstrijdtijden aanpassen.
 2. Selectiespelers als assistent-trainer.
 3. Oudere jeugdspelers assisteren bij jongere teams.
 4. Trainers/coaches wisselen eenmalig van team.
 5. Pupil van de week.
 6. Voetbalweek.

Een korte toelichting:

 1. Wedstrijdtijden worden zo op elkaar aangepast dat teams en supporters elkaar kunnen zien en spreken.
 2. Spelers uit de selectie zullen de rest van dit seizoen assisteren bij jeugdtrainingen. Ieder jeugdteam zal in dit seizoen 2x een selectiespeler op zijn/haar training zien.
 3. Spelers uit JO14, MO17 en MO19 assisteren 2 weken bij een jonger jeugdteam.
 4. Trainers en coaches wisselen van team om elkaars spelers te leren kennen, elkaars manier van training geven te bekijken en de spelers een andere manier van training geven te laten meemaken.
 5. Het concept van de “Pupil van de Week” wordt opgefrist.
 6. De Voetbalweek wordt niet veranderd, wat goed is moet je immers zo laten.

Deze actiepunten zullen vanaf februari worden gestart. Niet allemaal tegelijk, maar voor de zomerstop zijn alle punten aan de beurt gekomen. De werkgroep houdt in de gaten of de plannen opleveren wat we verwachten of dat er aanpassingen nodig zijn. Mocht u zelf ideeën hebben, reacties willen geven of vragen willen stellen? Doe dat dan vooral. De werkgroep hoort graag wat u te zeggen heeft.

We zijn deze klus ingestapt als werkgroep met veel ideeën, maar ook met de wetenschap dat we dit allemaal voor het eerst doen. Onze plannen zijn zaken die we nu gaan uitproberen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit iets gaat opleveren, maar zeker weten we het natuurlijk niet. Het is daarom fantastisch om te merken dat er van heel veel mensen steun en hulp komt: de selectiespelers die graag meewerken, de jeugdtrainers en -coaches die enthousiast reageren, het bestuur dat alle medewerking verleent en veel belangstellenden die mij aanschieten met de vraag wat er allemaal speelt. Dit toont weer aan dat we een club zijn die met z’n allen de schouders eronder wil zetten om de toch al leuke club die we zijn, nog leuker en beter te maken. Dat is een van onze grootste krachten en daarmee gaan we aan de slag om er een nog groter succes van te maken.

Jelle van IJperen