De DESS-jeugd in het seizoen 2019/2020

In het afgelopen seizoen is er vooral achter de schermen veel gebeurd bij de jeugdafdeling van DESS. Ikzelf volgde een cursus tot Hoofd Opleidingen bij de KNVB (het diploma is inmiddels behaald) en bij de club werkte ik met veel mensen samen aan een plan voor de jeugd van DESS. Het plan is inmiddels gemaakt en vanaf komend seizoen zal hiermee gewerkt gaan worden door alle jeugdtrainers en jeugdcoaches. 

In het afgelopen seizoen was er ook al het één en ander te merken van plannen die zijn opgestart. Zo hebben verschillende selectiespelers geassisteerd bij jeugdtrainingen, is het concept “pupil van de week” in een nieuw jasje gestoken en hebben verschillende teams samen getraind in vakanties. Dit waren allemaal initiatieven om de club meer met elkaar te vermengen, zoals we dat ook met z’n allen doen tijdens de voetbalweek.

De ideeën werden bedacht en uitgewerkt door de Werkgroep Voetbal. Hierin zitten Ruud Wiersma, Nico Huisman, Marco Meilink, Ramon Poeze en Jelle van IJperen. Met de Werkgroep Voetbal zijn we na de winterstop bezig geweest met het ontwikkelen van een voetbalvisie die past bij onze club. We zijn door het zetten van verschillende stappen, uitproberen van plannen, aanpassen van ideeën en vele uren overleg gekomen tot een plan waardoor de trainers, coaches en spelers geholpen worden. We werken vanaf het seizoen 2019/2020 met 6 thema’s. Door de thema’s die we aanbieden, komen alle onderdelen van voetbal voor in de trainingen van een seizoen. Hierdoor ontwikkelen spelers zich ieder seizoen op alle gebieden en worden ze uiteindelijk complete spelers. Een ander voordeel is dat spelers op deze manier 4 weken lang intensief met een onderwerp bezig zijn en zich daardoor sneller ontwikkelen op dit onderwerp. Spelers merken als het goed is ook zelf dat ze vooruit gaan. De thema’s zijn:

  1. Techniek en basisvaardigheden.
  2. Balbezit
  3. Balbezit tegenstander
  4. Positiespel
  5. Standaardsituaties
  6. Vrij in te vullen

De thema’s zijn breed te interpreteren. Hiervoor is gekozen om de trainers/coaches niet te beperken, maar te ondersteunen. Het is aan iedere trainer/coach zelf om er een eigen draai aan te geven, variant op te maken en er eigen inzichten aan toe te voegen. We werken met de hele club in dezelfde periode aan hetzelfde thema.

Wij als Werkgroep zien er naar uit om aan de slag te gaan met deze nieuwe manier van training geven en coachen en we verwachten dat we hiermee de trainers/coaches een helpende hand bieden en de spelers een duidelijke weg bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij leggen graag uit wat onze bedoelingen zijn en beantwoorden vragen met plezier.

Namens de Werkgroep,
Jelle van IJperen