DESS goes DEEN !

Beste mensen,

Het is alweer enige tijd geleden dat ik u van de verschillende bestuurszaken op de hoogte heb gebracht. En er is de afgelopen tijd wederom veel gebeurd. Bijvoorbeeld (o.a.) onze 1e wedstrijdsecretaris Roland Bontekoning die zijn taken aan het eind van het vorige seizoen heeft neergelegd. Hoewel het lijkt dat wedstrijdsecretaris maar een kleine functie betreft, hoe anders blijkt vaak de praktijk. Ik wil Roland dan ook hartelijk bedanken voor het goed overdragen van zijn taken c.q. werkzaamheden aan Maaike Groenenstein. Want ook Elly de Boer was 2e wedstrijdsecretaris en ook zij gaf aan dat zij haar vrije tijd anders wil gaan besteden. Echt jammer, maar begrijpelijk. Elly hartelijk dank voor je inzet! Een definitieve invulling van de werkzaamheden van 1e en 2e wedstrijdsecretaris moeten nog goed in kaart worden gebracht, maar Maaike gaf nu al aan voor alles open te staan. Super! In een volgende uitgave van de Odessa zal Maaike zich even aan u voor gaan stellen. Ter info: wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com is straks haar emailadres. Maaike alvast heel hartelijk welkom bij deze kleine, maar zeker oergezellige club!

Wat is er ondertussen nog meer gebeurd? Onze penningmeester Afra Appel-Huisman heeft begin juni aangekondigd dat zij het na 15 jaar eigenlijk wel welletjes vind en dus zijn we sinds die tijd druk zoekende naar een andere penningmeester en kantine beheerder. Mocht u iemand weten, kennen of denkt u “dat is echt iets voor mij” neem dan a.u.b. contact op, we kunnen alle handen gebruiken. Want ook bestuurslid Voetbalzaken Tom Beuker heeft aangegeven dat hij aan het rondkijken is voor een plaatsvervanger. Tom heeft het erg druk met zijn nieuwe functie/ studie, verhuisd ook nog eens vanuit Benningbroek en heeft al best wat bestuurstaken zo hier en daar. Tom verhuisd naar Wognum, mede zodat hij zich beter op de functie van b.v. toekomstig raadslid, wethouder of burgemeester kan voorbereiden.

Daarnaast hebben zich bij de jeugd ook een aantal mutaties voorgedaan, kortom het was me het zomertje wel (en dan is die nog niet eens voorbij). Waarschijnlijk gaan de veteranen (die vorig jaar verder waren gegaan als 7-tal) ook stoppen. Een fusie met een andere club behoorde waarschijnlijk niet tot de opties, waardoor helaas ook dit team van de DESS kaart wordt geschrapt. Maarre, zijn er ook positieve zaken te melden? Jawel hoor!

Want daartegenover staat dat het vorig jaar opgerichte s.v. DESS A-junioren zaalvoetbalteam, doorgaat op de ingeslagen weg. Wanneer onze zaal voetballende DESS dames overstappen van vereniging Wognum Nicols/ DVO, is nog steeds niet bekend, maar we blijven daar als vereniging netjes op wachten.

De overige jeugd krijgt straks weer een boost om te gaan voetballen, zeker nu het kunstgras trap/volleybal veldje (Het C Veld) op ons terrein is aangelegd. En dan kom ik direct bij het bovenstaande; s.v. DESS goes DEEN!

Want onze vereniging is uitgekozen door de supermarktketen DEEN om muntjes te verzamelen. Deze muntjes moeten na het boodschappen doen in een koker worden gestopt en aan het eind van de aktie zullen de muntjes worden geteld en stort supermarktketen DEEN een geldbedrag naar onze vereniging. Dus mocht u muntjes krijgen, gooi ze in de DESS koker!

Nog meer positief nieuws; de beide klusdagen waren afgelast. Was dit positief, jazeker want de maandag middag ploeg had al heel veel klussen zelf opgelost. Grote klasse Marja Kool en consorten!  En aan het eind van de voetbalweek wordt de vrijwilliger van het jaar gekozen. Maar dit jaar zijn het zelfs twee vrijwilligers geworden n.l. Jan en Eveline Keeman. Van harte gefeliciteerd!

Agenda:

  1. De JALV (jaarlijkse algemene ledenvergadering) wordt gehouden op donderdag 13 oktober, aanvang 20:30uur.
  2. De dorpsveiling dag voor s.v. DESS/ ‘t Ploetertje is vastgesteld op zaterdag 29 oktober. Nieuw is dat er een andere vereniging bij het dorpsveiling comité kan aangeven of zij in aanmerking willen komen voor een ondersteunend bedrag. Zie voor uitleg de dorpskrant van vorige maand. S.V. DESS heeft aangegeven om als vereniging duurzamer te gaan worden, dat houdt o.a. in zonnepanelen en led verlichting. Dit wordt onze insteek voor de dorpsveiling, een offerte is inmiddels in de maak.
  3. Elke tweede dinsdag van de maand, bestuurvergadering.

Tot zover maar weer, ik wens u allen een fijne vakantie toe!

Namens het bestuur,

Johnny Jacobs

img_3422