De Voetbalweek

De voetbalweek, de jaarlijkse, traditionele afsluiting van het seizoen, staat gepland voor 2 t/m 6 juni 2020. De “vergunning-houdende evenementen” zijn ivm het coronavirus verboden tot 1 juni. Dus…. zal de kritische lezer denken…. dat kan net!

Maar als we reëel zijn, dan zit het er natuurlijk niet echt in (zo toch, dan zorgen we er klaar voor te zijn)

We hebben voor de zekerheid voorlopig een andere week uitgezocht en wel die van 18 t/m 22 augustus. In plaats van het seizoen af te sluiten, starten we dan het nieuwe seizoen met de voetbalweek.

We gaan uit van alle leden plus iedereen van buiten de club die vorig jaar ook heeft meegedaan. Nieuwkomers kunnen zich altijd aanmelden. Vanuit deze groep mensen stellen we ruime teams samen, geheel willekeurig, maar wel qua spelniveau zo gelijk mogelijk verdeeld. Elk team krijgt een aanvoerder aangewezen, die zijn spelerslijst ontvangt met telefoonnummers en die geacht wordt na te gaan of er een team te formeren is van zijn/haar lijst met spelers. Deze aanvoerder hoeft niet per sé zelf mee te spelen.

De uiteindelijke teams krijgen allen als naam een kleur toebedeeld, wat meteen de kleur van het shirt is. De aanvoerders (dit hoeven overigens niet dezelfde te zijn als die in de verkenningsronde) wordt gevraag dit te coördineren: zij zijn tevens aanspreekpunt in de week zelf.

De oudere jeugd speelt op het toernooi als voorprogramma op elke avond. De teams worden bekend gemaakt in de VoetbalweekOdessa. Je komt gekleed in een eigen voetbaltenue en de teams worden door hesjes van elkaar onderscheiden. Veel leden zullen worden aangewezen om hierbij 1 wedstrijd van 25 minuten te fluiten. Voor de kleinere jeugdspelers is er woensdagmiddag een eigen programma.

Voor nu hopen we dat jullie het allemaal gezond houden en deze periode zonder kleerscheuren doorkomen.
We houden jullie op de hoogte.

Toernooicommissie DESS Voetbalweek,

Ronald ten Pierick
Robin van den Bosch
Anita van Arem