Contributie graag z.s.m. betalen!

Beste leden,

Voor maandag 21 december moet je de contributie voor dit seizoen 2015/ 2016 betaald hebben. Een dringend advies om voor die datum echt te betalen, anders mag je vanaf januari (na de winterstop dus) niet meer meevoetballen. 

Verreweg de meeste leden hebben inmiddels hun contributie voor dit seizoen betaald. Maar van een net zo groot aantal leden staat de betaling nog open. Misschien is het verzoek om voor 1 oktober het verschuldigde bedrag over te maken mogelijk aan hun aandacht ontsnapt.

Vandaar deze herinnering.

Je contributie moet voor maandag 21 december (over vier weken) op de bankrekening van SV DESS binnen zijn, anders kan dat echt vervelende gevolgen hebben (leden die nog niet hebben betaald, mogen niet meer voetballen tot dat het bedrag binnen is). Ik ga er vanuit dat jullie het niet zover laten komen en even na wilt kijken of je de contributie hebt overgemaakt. Mochten er nog vragen zijn, laat dit dan weten via het emailadres: leden.dess@gmail.com

Het bankrekeningnummer is: NL77RABO0362052042 o.v.v. contributie seizoen 15/16

Met vriendelijke groeten,

Ledenadministratie SV DESS

Frans Klijnsma