Contributie graag z.s.m. betalen!

Beste leden,

Voor 1 januari 2018 moet je de contributie voor dit seizoen 2017/ 2018 betaald hebben. Een dringend advies om voor die datum echt te betalen, anders mag je vanaf januari (na de winterstop dus) niet meer meevoetballen.

Verreweg de meeste leden hebben inmiddels hun contributie voor dit seizoen betaald. Maar van een aantal leden staat de betaling nog open.

Vandaar deze herinnering.

Je contributie moet voor maandag 1 januari op de bankrekening van SV DESS binnen zijn, anders kan dat echt vervelende gevolgen hebben (leden die nog niet hebben betaald, mogen niet meer voetballen tot dat het bedrag binnen is). Ik ga er vanuit dat jullie het niet zover laten komen en even na wilt kijken of je de contributie hebt overgemaakt. Mochten er nog vragen zijn, laat dit dan weten via het emailadres: leden.dess@gmail.com

Het bankrekeningnummer is: NL77RABO0362052042 o.v.v. contributie seizoen 17/18

Het bestuur van de SV DESS