Agenda jaarvergadering op vrijdag 17 oktober

LEDENOPROEP voor de

 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 

op vrijdag 17 OKTOBER 2014              Inloop vanaf 20:00, aanvang 20:30uur

 

AGENDA:

 

 1. Opening en welkomswoord
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen JALV 25-10-2013 (Zie Odessa)
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrole commissie#
 8. Verkiezing kascontrole commissie (+ reserve lid)
 9. Vrijwilligerstaken
 10. Stand van zaken s.v. DESS
 11. Kantinezaken
 12. Verkiezing bestuursleden
 13. W.v.n.t.t.k.     * Licht gewijzigd HHR (Zie Odessa) * Zeer grote bezuinigingen op sport accommodaties gemeente Medemblik * Contributie verhoging onomkeerbaar * boardingveldje/ kleedkamers opknappen
 14. Rondvraag (zaken die in de vergadering niet duidelijk waren)
 15. Sluiting

#De kascontrole commissie bestaat dit jaar uit Sjors Munster & Delia Bakker.

Rooster van aftreden
   start herverkiezing aftredend herkiesbaar
Vz/JZ+ Johnny

okt-12

okt-14

ja ja
Secr. Marleen

okt-13

okt-15

nee
Penn.M Afra

okt-06

okt-16

nee
Tech Z/ VBZ Tom

okt-14

okt-17

nee
GeB/TN Cor

okt-09

okt-16

nee
Leden Ad. Charlotte

okt-12

okt-15

nee
Jeugd Z+ Marcel

okt-11

okt-14

ja nee

Toelichting:

Voor de functie van voorzitter, Johnny stelt zich wederom beschikbaar.

Voor de functie van jeugdzaken; Marcel Reus stopt en stelt zich niet herkiesbaar.

+Voorstel aan de leden is om deze functie tijdelijk te versmelten met de taken van de Voorzitter. Voor de toekomst blijft altijd de mogelijkheid om hiervoor weer een aparte bestuursfunctie in te voeren. De overige functies lopen nog door.

Beloon het bestuur met uw komst naar deze vergadering!