Aanvullende mededeling m.b.t. de trainingen van 18 jaar en ouder

Wij hebben besloten om trainingen van volwassenen vanaf 18 jaar toe te staan voor maximaal 4 personen maar wel op 1,5 meter. Partijvormen zijn niet toegestaan en samenklonteren is ten strengste verboden. De trainers en de assistent-trainers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de strenge regels. De kleedkamers en kantine blijven gesloten. Na de training verlaten de spelers en trainers direct het complex met inachtneming van 1,5 meter. Wij behouden ons het recht voor om de trainingen te verbieden, als de regels worden geschonden.

Het bestuur