Spelregel wijzigingen

SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2017/’18
Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen / toelichtingen
REGEL 1 – HET SPEELVELD
Op een veld van gras
mag kunstgras gebruikt worden voor de lijnen als dit geen gevaar
oplevert
REGEL 3 – DE SPELERS
Nationale bonden mogen een maximum van vijf wisselspelers toestaan (behalve op het
hoogste niveau)
Nationale bonden mogen nu toestaan dat er doorlopend gewisseld wordt in het jeugd, veteranen-, en G-voetbal
Duidelijker omschrijving van de wisselprocedure
Een wissel in de rust, zonder hiervan de scheidsrechter op de hoogte te stellen is geen overtreding die bestraft moet worden met een waarschuwing
Het wisselen van de doelverdediger in de rust, zonder hiervan de scheidsrechter op de hoogte te stellen is geen overtreding die bestraft moet worden met een waarschuwing
Een speler die het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter (als dit vereist is), die ingrijpt in het spel wordt bestraft met een directe vrije schop
Het team dat scoort met een extra persoon op het veld wordt bestraft met een directe vrije schop
REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
Petten van doelverdedigers vallen niet onder de beperking en voor wat betreft hoofdbedekking
Spelers mogen geen elektronische of communicatie apparatuur dragen of gebruiken, behalve
elektronische prestatie en volg systemen (EPVS); de technische staf mag alleen communicatieapparatuur gebruiken voor veiligheids-of welzijnsdoeleinden
Alle EPVS apparatuur moet voorzien zijn van een minimum veiligheid standaard keurmerk
REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER
Belangrijke verklaring dat beslissingen die genomen zijn door de wedstrijdofficials te allen tijde gerespecteerd moeten worden
Nationale bonden mogen het gebruik van tijdstraffen toestaan voor sommige / alle waarschuwingen in het jeugd-, veteranen-, G-voetbal en voor wedstrijden op de laagste
niveaus
Een medisch official die zich schuldig maakt aan een overtreding die met een verwijdering moet worden bestraft, mag spelers blijven behandelen als geen andere medisch official voor
het team beschikbaar is
REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD
Een korte drinkpauze is toegestaan halverwege de verlenging
REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL
De nemer mag op de helft van de tegenpartij staan bij de aftrap
REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN
a) De verlenging bestaat uit twee gelijke periodes van elk minimaal 15 minuten
b) De strafschoppenserie
Verbeterde omschrijving voor een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan
Een uitgesloten speler mag de doelverdediger vervangen, zelfs als het team haar toegestane
wissels al heeft gebruikt
De nemer mag de bal niet twee keer spelen
Een doelverdediger die een overtreding maakt en de strafschop moet worden overgenomen,
moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart)
Als de nemer een overtreding begaat dan vervalt de strafschop (genoteerd als gemist)
Als de doelverdediger en de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan:
o
Overnemen en twee waarschuwingen als er geen doelpunt wordt gescoord
o
Als er een doelpunt wordt gescoord ontvangt de nemer een waarschuwing en de
strafschop wordt genoteerd als ‘gemist’
REGEL 11 – BUITENSPEL
Een buitenspel staande speler kan bestraft worden als de bal terugkaatst of van richting wordt
veranderd door een wedstrijdofficial
Toevoeging van ‘doet een poging om’ aan de definitie van ‘redding’.
Richtlijnen buitenspel:
o
Een buitenspel staande speler die een tegenstander hindert, moet worden bestraft
o
Een buitenspel staande speler waartegen een overtreding wordt begaan, voordat het
buitenspel staan strafbaar wordt – de overtreding wordt bestraft
o
Een buitenspel staande speler waartegen een overtreding wordt begaan als het
buitenspel staan al strafbaar is – buitenspel wordt bestraft
REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
Verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop
Als er voordeel wordt gegeven bij een rode kaart situatie en de speler begaat een volgende
overtreding, dan wordt die laatste overtreding bestraft
Een speler die een veelbelovende aanval onderbreekt in het strafschopgebied, ontvangt geen
waarschuwing als de overtreding begaan werd in een poging om de bal te spelen
Toevoeging aan de lijst met waarschuwingen voor het maken van een overtreding waarbij
sprake is van het ontnemen van een duidelijke scoringskans, als dit in het strafschopgebied
gebeurt en de overtreding begaan werd in een poging om de bal te spelen
Waarschuwing voor het vieren van een doelpunt waarbij de veiligheid in het geding is
Als een speler diagonaal beweegt om de laatste verdediger / doelverdediger te passeren, dan
kan dit nog steeds worden beschouwd als het ontnemen van de duidelijke scoringskans
Duidelijker omschrijving voor een overtreding in het strafschopgebied waarbij de overtreding
begaan werd in een poging om de bal te spelen
Het zonder toestemming betreden van het speelveld waarbij een doelpunt wordt voorkomen of
een duidelijke scoringskans wordt ontnomen, wordt bestraft met een veldverwijdering
Een overtreding buiten het speelveld door/tegen een speler waarbij een tegenstander,
wisselspeler, teamofficial (of een wedstrijdofficial) betrokken is, wordt bestraft met een vrije
schop op de doel-of zijlijn als de bal in het spel is
Directe vrije schop wegens het op het veld gooien of trappen van de bal om het spel of een
persoon te hinderen
Directe vrije schop op de doel-of zijlijn wegens het gooien of trappen van de bal / een
voorwerp naar iemand buiten het speelveld
REGEL 13 – DE VRIJE SCHOPPEN
Een aanvaller die zich bevindt in het strafschopgebied of dit gebied betreedt, voordat een vrije
schop voor de verdedigende partij dit gebied heeft verlaten, mag de bal niet spelen of
proberen te spelen, voordat deze is geraakt door een andere speler
REGEL 14 – DE STRAFSCHOP
De nemer moet duidelijk herkenbaar zijn
Als de doelverdediger en de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan:
o
Overnemen en twee waarschuwingen als er geen doelpunt wordt gescoord
o
Als er een doelpunt wordt gescoord ontvangt de nemer een waarschuwing en de
strafschop wordt genoteerd als ‘gemist’
Er wordt een doelpunt toegekend na beïnvloeding van buitenaf, als de bal toch in het doel
gaat
REGEL 16 – DE DOELSCHOP
Een aanvaller die het strafschopgebied betreedt mag de bal niet spelen of proberen te spelen,
voordat deze is geraakt door een andere speler