Onze vrijwilligers: Roel op den Kelder

Onze club kan niet zonder vrijwilligers. Sommigen zie je veel en vaak, anderen doen in stilte of achter de schermen hun werk. In deze rubriek leren we onze vrijwilligers kennen door hem of haar een aantal vragen te stellen. Deze keer is het de beurt aan Roel op den Kelder (78).

In de eerste nieuwsbrief treffen we in deze rubriek de voormalig voorzitter van 1974 tot 1978. In die periode is Roel er onder andere verantwoordelijk voor dat er een clubblad komt: de Odessa. Hij is dus de perfecte overgang van Odessa naar nieuwsbrief. Dit is een flinke periode, namelijk van 1974 tot nu en het eind is gelukkig nog niet in zicht. Nu al 45 jaar vrijwilliger, dat leek ons een goede reden om eens om de tafel te gaan zitten:

Wat doe je allemaal bij DESS?
“Ik ben in 1974 begonnen als voorzitter. In die tijd zaten we met 7 man in het bestuur en regelden we met die groep alles wat er geregeld moest worden. DESS had toen zijn complex nog op de Kerkelaan liggen, waar we voor de wedstrijden de schapen van het veld haalden, stront ruimden en na de wedstrijd in een keet met een ton water ons douchten en omkleden. Doordat we een hechte groep waren als bestuur, vond iedereen het leuk om zich in te zetten. Als we elkaar nu tegenkomen , maken we nog steeds graag een praatje met elkaar. In die periode zijn we verhuist naar de huidige locatie. Dat was een grote klus, die we met veel mensen uit het dorp hebben geklaard.

Na 4 jaar stopte ik als voorzitter door mijn werk. Ik bleef wel actief als scheidsrechter en wedstrijdsecretaris. Na 3 jaar ben ik weer in het bestuur gekomen als secretaris. Verder ben ik begeleider en coach van de A1 geweest en ben ik altijd allerlei klussen blijven doen bij DESS. De laatste jaren doe ik de inkoop voor de kantine. Vroeger hoorde dat bij je taken als bestuurslid, nu is dat een aparte functie. “

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij onze club?
“Vanaf 1974 onafgebroken. Voor die tijd speelde ik al wel bij de club. Ik keepte in het derde elftal.“

Kijk je veel wedstrijden van DESS?
“Ik kijk regelmatig bij het eerste en natuurlijk veel bij mijn kleinzoon Lars. Mijn zoon is daar coach en ik vind het mooi dat hij (net als zijn vrouw) ook vrijwilligerswerk doet bij DESS en andere verenigingen in het dorp. “

Wat voor tips heb je voor onze club?
Het belangrijkste is dat er gezelligheid is en dat er voldoende vrijwilligers zijn. Op dit moment is het goed voor elkaar bij DESS. Veel mensen doen iets voor de club. De een heel veel, de ander een kleiner klusje, maar doordat iedereen iets doet is het voor iedereen goed vol te houden. Dat is veel waard in een dorp. De nieuwe lichtinstallatie vind ik ook een groot pluspunt.”