Nieuws van de Voorzitter

In deze nieuwsbrief wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende.

Wij hebben van ongeruste inwoners van onze dorpen een noodkreet ontvangen. Het is al heel lang duidelijk dat het parkeerterrein van het DESS-complex veel te klein is om in het weekend alle auto’s een plaats te bieden. Dat geldt zowel voor de zaterdag als zondag. Het gevolg is dat spelers en speelsters van bezoekende clubs en supporters in de buurt een parkeerplaats proberen te bemachtigen. Het gevolg daar weer van is dat inwoners hun auto niet meer kwijt kunnen, vreemde auto’s op het oprij pad worden geparkeerd en soms op gevaarlijke plekken de auto’s worden gestald. Met alle ellende van dien. Als er hulpdiensten nodig zijn, kunnen die er niet doorheen. Kortom, een zorgelijke situatie waar we met z’n allen wat aan kunnen doen. Laten we als dorpsgenoten, supporters, spelers en speelsters van de sv DESS het goede voorbeeld geven en onze auto’s zoveel mogelijk op het parkeerterrein bij dorpshuis de Vang parkeren in het weekend. Je kunt binnendoor naar het sportcomplex lopen en zodoende is er genoeg ruimte voor spelers en speelsters, ouders en supporters van bezoekende clubs.

Er worden al zelfs BOA’s gesignaleerd die het niet na zullen laten om verkeerd geparkeerde auto’s te voorzien van een parkeerbon. Dat het zo moet vind ik erg jammer. Laten we proberen het op onze eigen manier op te lossen. Ik hoop dat de bewoners ons de tijd geven om hier wat aan te doen. Iedereen in ieder geval ontzettend bedankt voor de moeite en tot de volgende Van de Voorzitter.

Ruud Wiersma