Nieuws van de Voorzitter

Op 24 oktober 2019 is de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Jullie hebben nog van mij te goed hoe dit is verlopen. Het was iets drukker dan vorig jaar maar eigenlijk zie je altijd dezelfde gezichten. Persoonlijk vind ik het jammer dat er bijvoorbeeld geen ouders namens onze jeugdleden aanwezig zijn bij de vergadering. Net zoals vorig jaar, zal het Bestuur het maar als een compliment ervaren dat het rustig was. En het moet gezegd worden, alles loopt op rolletjes bij de sv DESS dus lijkt er ook geen reden om massaal aanwezig te zijn. Maar natuurlijk horen wij het ook graag dat het goed gaat. Positieve feedback is altijd welkom. Tijdens de vergadering is Roel op den Kelder in het zonnetje gezet. Vanwege het feit dat hij heel veel jaren de inkoop voor de kantine heeft verzorgd. En Roel gaf direct aan dat hij toetreedt tot de groenploeg dus blijft op deze manier vrijwilligerswerk voor onze vereniging doen. Roel, bedankt!

Tot slot wil ik in deze nieuwsbrief nog ingaan op de trainerswissel die bij de herenselectie noodgedwongen heeft plaatsgevonden. Totaal onverwacht heeft René Aay vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie als hoofdtrainer van de heren neer moeten leggen. Dat betreuren wij met z’n allen. René is dit avontuur met volle overtuigen en ambitie aangegaan. Helaas is het hem op dit moment niet gegund om deze functie succesvol in te vullen. Wij wensen René heel veel sterkte en een spoedig herstel toe.

Het goede nieuws is dat wij snel een vervanger hebben kunnen aantrekken. René Kool, een oude bekende van onze mooie club, heeft zich, ondanks dat hij al trainingsactiviteiten elders vervuld, bereid verklaard om de herenselectie van DESS te gaan trainen en het eerste elftal te coachen. De eerste 3 wedstrijden zijn zeer succesvol verlopen. Ook deze René is er met volle overgave ingestapt. Wij wensen René Kool heel veel succes met deze uitdaging. Wij zijn blij dat wij de vacature snel hebben kunnen invullen. Tot slot bedanken wij John Keesom en Jeroen Scheltis voor het opvangen van het wegvallen van René Aay in de eerste paar weken.

Ruud Wiersma