Herindeling jeugdbestuur

Het jeugdbestuur gaat zijn taken op een andere manier verdelen dan dat het tot nu toe was.

We hebben allemaal opgeschreven wat we momenteel doen aan werkzaamheden bij DESS en naar aanleiding daarvan bekeken welke categorieën we kunnen bedenken om alle taken ergens onder te kunnen brengen.

We zijn tot de volgende verdeling gekomen:

Anita van Arem:              Scheidsrechterszaken
Robin van den Bosch:    Materiaal
Dave Moolevliet:             Alle voorkomende zaken omtrent de jongensteams.
Jelle van IJperen:           Alle voorkomende zaken omtrent de meisjesteams.

Verder zijn er natuurlijk nog de gezamenlijke taken:

  • Het draaien van velddiensten.
  • Het zoeken naar nieuwe trainers/coaches.
  • Het indelen van de spelers in de teams.

Het Winterzaalvoetbal was het enige wat overal een beetje tussenin bleef hangen. Anita doet dit nu en dat blijft zo. Zij krijgt wel hulp van Dave vanaf dit seizoen.

Voor ons allemaal geldt dat we geen losse eilandjes worden, maar samen het jeugdbestuur zijn en samen zorgen dat alles qua jeugd goed verloopt bij DESS. Je kan altijd bij de anderen aankloppen als je hulp nodig hebt, grotere beslissingen moet nemen of even teveel op je bordje hebt op dat moment.

Heb je iets wat je met iemand van het jeugdbestuur wilt bespreken, dan kun je degene aanspreken die over jou onderwerp gaat.

Groeten van het jeugdbestuur,

Anita van Arem                0229-599033
Robin van den Bosch      06-29000705
Dave Moolevliet               06-46054916
Jelle van IJperen             06-27598880