Nieuws van het bestuur

Het afgelopen seizoen is er meerdere malen een oproep gedaan om mensen voor het bestuur te werven alsmede enkele vrijwilligers voor taken die nog niet ingevuld waren. Gelukkig hebben deze oproepen gewerkt en zijn er meerdere taken opgepakt. Tevens hebben we vers bloed voor het bestuur kunnen aantrekken. Hieronder een toelichting.

Aanvulling op de agenda van de ALV van 21 oktober 2011

Verkiezing bestuursleden:

Aftredend en niet herkiesbaar is: Jouke Ingen

Het bestuur draagt de volgende bestuursleden voor:

Marcel Reus: in de functie van Bestuurslid/Voetbalzaken Jeugd
Sjaak Appelman: in de functie van algemene zaken/voetbalzaken

Thans is de post Sponsorzaken nog beschikbaar. Hiervoor hebben Eric Admiraal en Patrick Huisman zich beschikbaar gesteld. Het bestuur heeft met beide personen gesproken en met hen de afspraak gemaakt dat zij samen voor Sponsorzaken gaan zorgen. Ze zullen geen zitting in het bestuur nemen maar wel maandelijks verantwoording afleggen tijdens de bestuursvergaderingen.
Verder heeft u wellicht vernomen dat Vincent Vermeulen afstand wil doen van zijn functie als voorzitter. John Keesom heeft zich aangemeld als mogelijke opvolger. Vincent en John hebben afgesproken dat zij komend seizoen als duo de rol van voorzitter zullen uitoefenen. John zal zich meer met de voetbalzaken bezig houden waar Vincent zich meer op de achtergrond bezig houdt met contacten met gemeente, administratieve bezigheden en andere zaken.

Voor de komende ledenvergadering stellen wij voor dat (indien van toepassing) voordrachten bij de secretaris kunnen worden ingediend tot en met 14 oktober 2011.