Spelregelwijzigingen 2016/17

Wijziging spelregels amateurvoetbal

Vanaf het seizoen 2016-2017 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Hierbij een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen voor het amateurvoetbal:

DE SPELERS

Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team minder dan 7 spelers heeft.

Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het doel, dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als het aanraken geen invloed had op de verdedigers.
DE SCHEIDSRECHTER

De scheidsrechter mag een speler verwijderen vanaf het moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert. De scheidsrechter mag de rode en gele kaart pas gebruiken vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te  beginnen.

Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel of rood is bestraft mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven. Let op: Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling altijd op het veld plaats mag vinden.
DE START EN DE HERVATTING VAN DE WEDSTRIJD

Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt geldt dat de bal duidelijk moet bewegen om in het spel te zijn. Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (moest vroeger altijd in voorwaartse richting).
STRAFSCHOPPENSERIE

De scheidsrechter tost eerst met een muntstuk om het doel te kiezen. Daarna tost hij opnieuw om te bepalen wie begint. Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan en tijdens de strafschoppenserie.

Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie de volgorde te wisselen. Zo kan bij een vierde beslissende strafschop, de trainer besluiten die door nummer 5 te laten nemen.
BUITENSPEL

Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat het verdedigende team de bal de strafschopgebied uittrapt in de richting van de middenlijn of het spel onderbroken wordt. Een aanvaller die achter de doellijn is terechtgekomen en in het veld terugkomt of wil komen, wordt op het moment de bal wordt gespeeld geacht op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan.

TRIPLE PUNISHMENT
Als de verdediger in het strafschopgebied een poging onderneemt of de mogelijkheid heeft om de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren blijven wel bestraft met een rode kaart.

Buiten het strafschopgebied verandert er überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop.
OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

Een poging tot een gewelddadige handeling is een rode kaart, zelfs als er geen contact is.

Alleen voor de B-categorie (Alle teams behalve DESS 1) geldt verder:

De KNVB stond tot op heden toe om gele en rode kaarten te tonen aan teamofficials. Vanaf komend seizoen is dit niet meer mogelijk en kunnen gele en rode kaarten alleen getoond worden aan spelers.

Wanneer een teamofficial zich niet op een verantwoorde manier gedraagt, heeft de scheidsrechter twee opties:

  1. Een publieke vermaning geven;
  2. Wegsturen van de teamofficial (zonder het tonen van een gele of rode kaart).

De KNVB is van mening dat teamofficials een belangrijke voorbeeldrol hebben naar spelers en publiek. De KNVB vraagt aan de scheidsrechters om teamofficials tijdig te vermanen ten aanzien van onacceptabel gedrag (voorbeelden hiervan zijn; kritiek op de arbitrage, wegwerpgebaren, het in woord en/of gebaar duidelijk laten merken het niet eens te zijn)