Bestuur

Dagelijks Bestuur

VOORZITTER:

Johnny Jacobs zit de bestuursvergaderingen voor. Draagt zorg voor de juiste verhoudingen/ verantwoordelijkheden binnen het bestuur, bewaakt en borgt deze. Houdt daarnaast toezicht op de Fair Play binnen de vereniging. Tevens (als vangnet) mede beheerder van sportlink club en van de website www.svdess.nl. Vertegenwoordigt (namens het bestuur) de vereniging naar buiten toe en is het aanspreekpunt voor de media. E. voorzitter.dess@gmail.com & T. 06-26160689.

SECRETARIS:

Marloes Groot draagt zorg voor alle correspondentie en post van de vereniging en is eerste contactpersoon van de vereniging. Daarnaast notuleert zij de bestuursvergaderingen en jaarvergadering. Alle overige administratieve handelingen vallen tevens ten deel aan de secretaris. Tevens is zij beheerder van sportlink club. E. secretariaat.dess@gmail.com

PENNINGMEESTER:

De penningmeester Anita van Arem maakt als a.i. deel uit van het dagelijks bestuur en is algemeen verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Heeft daarnaast goed contact met de secretaris, sponsorzaken en ledenadministrateur. Is tevens (als vangnet) mede beheerder van sportlink club. E. penningmeester.dess@gmail.com en/of arem@quicknet.nl

Commissies 

ALG. ZAKEN/ VOETBALZAKEN:

Tom Beuker draagt zorg voor de voetballende leden. Daarnaast is hij het aanspreek en meldpunt voor de trainers & leiders. Heeft veel en goed contact met de voorzitter en is tevens de vice-voorzitter. Tot slot wordt door hem ook het voetbaltechnische aspect en de algehele beleving van de vereniging in de gaten gehouden. E. voetbalzaken.dess@gmail.com

JEUGDVOETBALZAKEN:

Jelle van IJperen doet jeugdvoetbalzaken en monitort indirect de zorg voor het werven, indelen en boeien van de jeugdleden. Daarnaast heeft hij goed contact met de jeugd/ meidencommissie en het bestuur. Sinds 2015 is er ook een afdeling zaalvoetbal, deze verantwoordelijkheid valt ook onder dit semi-bestuurslid. E. jeugdzaken.dess@gmail.com of jelle_van_ijperen@hotmail.com

SPONSOR ZAKEN:

Jan Peter Bos is de spin in het web t.a.v. de zorg voor het werven, behouden en boeien van sponsoren voor de gehele vereniging. Dat houdt in; de heren- en damesselectie en de complete jeugd. Heeft tevens contact met de huisleverancier van s.v. DESS voor kleding, t.w. Huub Duijn Teamsport. Houdt daarnaast een vinger aan de pols bij de betalingen van sponsoren en houdt hierover nauw contact met de penningmeester. E. sponsoring.dess@gmail.com

GEBOUWEN/ TERREINEN:

Cor Vlaar coördineert en draagt met zijn (klus en groen) team de zorg voor het (technisch) onderhoud van ons clubgebouw & velden en geeft grotere zaken door aan bestuur c.q. de gemeente. Is te vinden en aanwezig op de oneven weken (maandagmiddag) vanaf 13:00uur bij DESS en in het weekend.

LEDENADMINISTRATIE:

Je kunt bij Frans Klijnsma terecht voor het in- en uitschrijven van je lidmaatschap, overschrijvingen, alles omtrent je spelerspas en vragen inzake contributie en/of facturen. Door zijn functie is hij tevens mede beheerder van sportlink club. E. leden.dess@gmail.com

WEDSTRIJDSECRETARIS:

Roland Bontekoning coördineert en regelt de zaken omtrent het wedstrijdprogramma voor de jeugd en senioren (zaal en veld). Hij staat in directe verbinding met de KNVB en de vereniging. Ook voor het wijzigen van wedstrijden, aanvangstijdstippen, rijden naar uitwedstrijden, vragen over het aanstellen van de scheidsrechters op de zondag, kan je altijd met hem even contact opnemen. E. wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com of r.r.bontekoning@quicknet.nl & T. 06-57245281

SCHEIDSRECHTERZAKEN:

Johnny Jacobs coördineert en regelt de zaken omtrent het aanstellen van clubscheidsrechters op de zondag. Hij staat in directe verbinding met de KNVB en de vereniging. Voor vragen over het aanstellen van de scheidsrechters op de zondag, kan je altijd met hem even contact opnemen. Tevens geeft hij instructie aan scheidsrechters over de spelregels en de KNVB wedstrijdzaken app. E. scheidsrechterszaken.dess@gmail.com & T. 06-26160689

ERE LEDEN:

Evert Oudt (benoemd in september 2004)

Gerrit Visser (benoemd in mei 2005)

Dirk Broers (benoemd in juni 2010, overleden maart 2014)

Wilt U iemand van het bestuur persoonlijk spreken of anderen wellicht emailen? Kijk voor de overige contact gegevens achterin de Bewaar Odessa of op KNVB Sportlink. 

Bestuursvergaderingen zijn er elke 2e dinsdag van de maand omstreeks 20:00 uur in de bestuurskamer van ons clubgebouw.